Tesla 4112U "Carmen"

Rok výroby/ Production: 1962/63 (Tesla Orava, n.p.)

Elektronky/ Tubes: PCC84, 2x PCF82, 5x EF80, 2x EAA91, 2x PCL82, PCL84, ECH81, PL36, PY88, DY86, 431QQ44

Polovodiče/ Semiconductors: 7NN41, KA220/05


Popis: Dvanáctikanálový televizní přijímač - superhet s mezinosným zpracováním zvuku dle normy OIRT (6,5 MHz), napájení ze střídavé sítě 220V/50Hz. Obrazovka s úhlopříčkou 43 cm, vychylovací úhel 110°, poměr stran 5:4, ochranné vypouklé sklo. Na pravém boku přepínač kanálů a doladění, ovládání tónové clony a hlasitosti spojené s vypínačem napájení. Pod přední hranou zleva ovládání kontrastu, řádkové a snímkové synchronizace, jasu. Reproduktor o průměru 165 mm je umístěn na levém boku. Dřevěná skříň, plastová přední maska, papírová zadní a spodní stěna. Na zadní stěně konektor pro kabelové dálkové ovládání 4PN05014


Description: 12 channel OIRT norm TV receiver (6,5MHz sound intermediate), for 220V/50Hz power net. 43 cm picture screen with protective glass, 110° deflection. On right side channel carousel and tuning, tone/volume control with power switch. Under front mask from left side contrast control, horizontal and vertical synchronization, brightness control. 165 mm round speaker on left side. Wooden cabinet, plastic mask, paper rear and bottom cover. On back side connector for cable remote control 4PN05014 (volume, brightness).