Tesla 4113U "Štandard"


Rok výroby/ Production: 1963/64 (Tesla Orava, n.p.)

Elektronky/ Tubes: PCC88, PCF82, 5x EF80, PCL84, 2x PCL82, 2x EAA91, ECH84, ECC82, PL500, PY88, DY86, 431QQ44

Polovodiče/ Semiconductors: 7NN41, 2x 3NN41, 36NP75


Popis: Dvanáctikanálový televizní přijímač - superhet s mezinosným zpracováním zvuku dle normy OIRT (6,5 MHz) a napájením ze střídavé sítě 220V/50Hz. Obrazovka s úhlopříčkou 43 cm, na pravém boku ovládání jasu, kontrastu, hlasitosti spojené s vypínačem sítě a přepínání kanálů s laděním. Dřevěná skříň, plastová maska a zadní kryt, obrazovka s ochranným sklem, plošné spoje včetně cívek kanálového voliče.


Description: 12 channel VHF OIRT TV receiver for 220V/50Hz AC current. Sound system 6,5MHz. 43 cm picture tube with protective glass, on right side brightness, contrast, volume/power switch control, channel carousel switch and tuning knob. Wooden cabinet, plastic mask, knobs and back cover, printed circuit boards.