Tesla 4128U "Orava 128"

Rok výroby/ Production: 1968/69 (Tesla Orava, n.p.)

Elektronky/ Tubes: PCC88, PCF82, EF183, 2x EF80, PCL84, PCL85, PCL86, ECH84, PCF802, PL500, PY88, DY86, 472QQ44

Polovodiče/ Semiconductors: 2x OC170, GA201, 2-GA206, GA204, GA205, 3x E50C5, KY705


Popis: Dvanáctikanálový televizní přijímač - superhet s mezinosným zpracováním zvuku dle normy OIRT (6,5 MHz). Obrazovka s úhlopříčkou 47 cm, ovládání jasu, kontrastu, hlasitosti a tónové clony, výstup na magnetofon. Tlačítko a zdířky pro montáž konvertoru pro IV. a V. pásmo. Dřevěná skříň, plastová maska, antiimplozní obrazovka.

Pro zajímavost: Tento TV přijímač byl první pronajímaný televizor nově založeným podnikem Multiservis v roce 1968. Délka pronájmu 4 roky, měsíční nájem 98,- Kčs, po celou dobu pronájmu servis v bytě zákazníka zdarma. Původní smlouva uváděla, že po ukončení nájmu se televizor vrátí zpět pronajímateli, tato klauzule byla v roce 1971 zrušena a televizor tak zůstal nájemci po ukončení pronájmu, ovšem za podmínky, že si vezme na pronájem další televizor.


Description: 12 channel OIRT norm TV receiver (6,5MHz sound intermediate), for 220V/50Hz power net. 47 cm antiimplosive picture tube, 110° deflection. Wooden cabinet, plastic mask and back cover.