Tesla 4135U "Orava 135"

Rok výroby/ Production: 1970/71 (Tesla Orava, n.p.)

Elektronky/ Tubes: PCC88, PCF82, EF183, 2x EF80, PCL84, PCH200, PCL85, PCL86, PCF802, PL500, PY88, DY86, A50-120W

Polovodiče/ Semiconductors: 2x OC170, GA201, 2-GA206, GA205, GA202, 2x KY704, 3x E50C5

Popis: Televizní přijímač - superhet s mezinosným zpracováním zvuku dle normy OIRT (6,5 MHz) i CCIR (5,5MHz). Dvanáctipolohový přepínač kanálů, ovládání hlasitosti, tónové clony, jasu a kontrastu otočnými potenciometry. Obrazovka o úhlopříčce 50cm. Dřevěná skříň, plastová maska.


Description: VHF TV receiver powered from AC net 220V/50Hz. Antiimplosive 50 cm picture tube, 12 channel carousel switch, printed circuit board. Wooden cabinet, plastic mask and back cover.