Tesla 4138U "Diana"

Rok výroby/ Production: 1971/72 (Tesla Orava, n.p.)

Elektronky/ Tubes: PCL85, PCL86, PCF802, PL504, PY88, DY86, A50-120W

Polovodiče/ Semiconductors: 3x KF124, 6x KC147, 2x KF173, KF167, KF504, 4x KY704, KY705, 2-GA206, KY130/80, KA503, 3x E25C5, MAA550, GA205. Kanálový volič není uveden.


Schema zapojení. Schematic diagram

Popis: Pětipásmový televizní přijímač - superhet s mezinosným zpracováním zvuku dle normy OIRT (6,5 MHz) i CCIR (5,5 MHz). Plynulé ladění v rozsahu všech televizních pásem dvěma kanálovými voliči VHF a UHF, vyráběnými v licenci německé firmy HOPT, ovládání hlasitosti, jasu a kontrastu. Obrazovka o úhlopříčce 50 cm. Výstup pro nahrávání zvuku na magnetofon.

Konstrukce přijímače vychází ze souběžného modelu 4244U "Aramis". Šikmo uložené šasi, jediná deska plošného spoje obsahuje veškeré obvody, vyjma kanálového voliče. Vstupní obvody, obrazová a zvuková mezifrekvence jsou osazeny tranzistory, koncový zesilovač zvuku, vychylovací obvody a zdroj vysokého napětí elektronkami.

Dřevěná skříň, plastová maska, hliníkové kotoučky předvoleb. Černý lem kolem obrazovky.


Description: VHF/UHF TV receiver powered from AC net 220V/50Hz. Antiimplosive 50 cm picture tube, linear VHF/UHF tuning, tape recorder sound output, printed circuit board. Wooden cabinet, plastic mask and back cover.