Tesla 4144A "Lívia"

Rok výroby/ Production: 1981/83 (Tesla Orava, n.p.)

Cena/ Price: 4050,- Kčs


Popis: Plně polovodičový televizní přijímač - superhet pro příjem všech kanálů v pásmech VHF a UHF s mezinosným zpracováním zvuku dle normy OIRT i CCIR, napájený ze střídavé sítě 220V/50Hz, příkon 85W. Obrazovka s úhlopříčkou 50 cm, ovládání jasu, kontrastu, hlasitosti, výstup pro nahrávání zvuku na magnetofon. Dřevěná skříň, plastová maska, antiimplozní obrazovka.


Description: VHF - UHF all transistor/IC TV receiver, for 220V/50Hz (85W) power net. 50 cm antiimplosive picture tube, 110° deflection. Wooden cabinet, plastic mask and back cover.