Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 420U "Trio"

Rok výroby/ Production: 1956/57 (Tesla Bratislava, n.p.)

Elektronky/ Tubes: 12H31, 12F31, 12BC32, 35L31, 35Y31


Popis: Šestiobvodový superhet (KV, SV, DV) s napájením ze střídavé i stejnosměrné sítě 110, 125, 220V/40-60Hz. Kulatý reproduktor o prům. 160 mm, skleněná stupnice, bakelitová skříň, rámeček ve zlaté barvě, mosazná lišta, nápis "Trio" z bílého plastu. Vývozní verze 420U-2 s jinou stupnicí. Jediný přijímač Tesla s tímto osazením heptalových elektronek pro sériové žhavení 150 mA.


Description: 6 circuit AM (SW, MW, LW) superheterodyne powered from AC/DC net 110, 125, 220V/40-60Hz. Round speaker 160mm, glass scale, bakelite cabinet, metal line, sign "Trio" from white plastic. Export version 420U-2 with different scale. Special tubes for serial heating 150 mA used only in this receiver.