Tesla 420U "Trio"

Rok výroby/ Production: 1956/57 (Tesla Bratislava, n.p.)

Elektronky/ Tubes: 12H31, 12F31, 12BC32, 35L31, 35Y31


Popis: Šestiobvodový superhet (KV, SV, DV) s napájením ze střídavé i stejnosměrné sítě 110, 125, 220V/40-60Hz. Kulatý reproduktor o prům. 160 mm, skleněná stupnice, bakelitová skříň, rámeček ve zlaté barvě, mosazná lišta, nápis "Trio" z bílého plastu. Vývozní verze 420U-2 s jinou stupnicí. Jediný přijímač Tesla s tímto osazením heptalových elektronek pro sériové žhavení.


Description: 6 circuit AM (SW, MW, LW) superheterodyne powered from AC/DC net 110, 125, 220V/40-60Hz. Round speaker 160mm, glass scale, bakelite cabinet, metal line, sign "Trio" from white plastic. Export version 420U-2 with different scale. Special tubes used only in this receiver.