Tesla 4202A "Akvarel"

Rok výroby/ Production: 1956/57 (Tesla Pardubice, n.p.)

Elektronky/ Tubes: 4x 6CC42, 6x 6F36, 6L43, 6F31, 2x 6B32, 6CC41, 2x UBL21, PL81, 2x PY83, 1Y32T, 4x UY1NS, 350QP44, 2x 1NN40.


Popis: Dvanáctikanálový televizní přijímač - superhet s mezinosným zpracováním zvuku dle normy OIRT (6,5 MHz). Obrazovka s úhlopříčkou 35 cm, na přední stěně vlevo knoflíky pro ovládání hlasitosti, výšek a basů, vpravo přepínač kanálů, dolaďování a regulátor jasu. Pod odklápěcím víčkem regulátor kontrastu, řádkového a snímkového kmitočtu. Indikační žárovka provozu nad víčkem.

V roce 1956 Tesla Pardubice uvedla na trh televizor, zkonstruovaný vývojovou skupinou v Tesle Strašnice. Přijímač byl sestaven z toho, co tehdejší výroba součástek a elektronek poskytla. Problematickou částí byly 4 usměrňovací elektronky UY1NS, zapojené paralelně. Jakmile byl na trhu vhodný selenový usměrňovač, výrobce vydal směrnici pro jeho dodatečnou vestavbu do přijímače.


Description: TV receiver with 35 cm picture tube, 12 channel superheterodyn (used only 2 channels). Wooden cabinet, bakelite knobs, back and botton covers from paper. Left triple knob for volume, bass, treble, right triple knob for channel selector, tuning, brightness. In the centre under small doors with TESLA emblem power switch, contrast and vertical/horizontal synchronisation regulation.