Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 420A

Rok výroby /Production: 1958/59 (Tesla Bratislava, n.p.)

Elektronky /Tubes: 6H31, 6F31, 6BC32, 6L31, 6Z31


Popis: Šestiobvodový superhet (KV, SV, DV) s polouniverzálním napájením ze střídavé sítě 120-220V/50Hz. Oválný reproduktor 160x120 mm, skleněná stupnice, bakelitová skříň, rámeček ve zlaté barvě, bílé knoflíky s mosaznými ozdobami. Přijímače označené 420A-a mají skříň z typu 420U a před reproduktorem buď brokát, nebo kovovou mřížku.

Vývozní verze:

  • 420A-2: Změny v napájecí části.
  • 420A-5: Vlnové rozsahy KV1, KV2, SV, odlišná ladicí stupnice.
  • 420A-7: KV1, KV2, SV, stupnice bez názvů vysílačů.


    Description: 6-circuit AM (SW, MW, LW) superheterodyne, powered from AC net 120-220V/50Hz. Bakelite cabinet, glass scale, plastic white knobs with metal rounds. Receivers 420A-a have cabinet as the type 420U.

    Export version:

  • 420A-2: Power circuit changes.
  • 420A-5: Waveband SW1, SW2, MW. Different scale.
  • 420A-7: SW1, SW2, MW. Scale without station names.