Tesla 420A

Rok výroby /Production: 1958/59 (Tesla Bratislava, n.p.)

Elektronky /Tubes: 6H31, 6F31, 6BC32, 6L31, 6Z31


Popis: Šestiobvodový superhet (KV, SV, DV) s polouniverzálním napájením ze střídavé sítě 120-220V/50Hz. Oválný reproduktor 160x120 mm, skleněná stupnice, bakelitová skříň, rámeček ve zlaté barvě, bílé knoflíky s mosaznými ozdobami. Vývozní verze s různými úpravami.


Description: 6-circuit AM (SW, MW, LW) superheterodyne, powered from AC net 120-220V/50Hz. Bakelite cabinet, glass scale, plastic white knobs with metal rounds. Export version with various changes.