Tesla 420A

Rok výroby /Production: 1958/59 (Tesla Bratislava, n.p.)

Elektronky /Tubes: 6H31, 6F31, 6BC32, 6L31, 6Z31


Popis: Šestiobvodový superhet (KV, SV, DV) s polouniverzálním napájením ze střídavé sítě 120-220V/50Hz. Oválný reproduktor 160x120 mm, skleněná stupnice, bakelitová skříň, rámeček ve zlaté barvě, bílé knoflíky s mosaznými ozdobami. Přijímače označené 420A-a mají skříň z typu 420U a před reproduktorem buď brokát, nebo kovovou mřížku.

Vývozní verze:

  • 420A-2: Změny v napájecí části.
  • 420A-5: Vlnové rozsahy KV1, KV2, SV, odlišná ladicí stupnice.
  • 420A-7: KV1, KV2, SV, stupnice bez názvů vysílačů.


    Description: 6-circuit AM (SW, MW, LW) superheterodyne, powered from AC net 120-220V/50Hz. Bakelite cabinet, glass scale, plastic white knobs with metal rounds. Receivers 420A-a have cabinet as the type 420U.

    Export version:

  • 420A-2: Power circuit changes.
  • 420A-5: Waveband SW1, SW2, MW. Different scale.
  • 420A-7: SW1, SW2, MW. Scale without station names.