Korund

Tesla 4214U "Korund"

Rok výroby/ Production: 1962/63

Elektronky/ Tubes: PCC84, 2x PCF82, 5x EF80, 2x EAA91, 2x PCL82, PCL84, ECH81, PL36, PY88, DY86, 431QQ44

Polovodiče/ Semiconductors: 7NN41, KA220/05


Servisní dokumentace. Service manual.

Popis: Dvanáctikanálový televizní přijímač - superhet s mezinosným zpracováním zvuku dle normy OIRT (6,5 MHz), napájení ze střídavé sítě 220V/50Hz. Obrazovka s úhlopříčkou 43 cm, vychylovací úhel 110°, poměr stran 5:4, ochranné vypouklé sklo. Na pravém boku přepínač kanálů a doladění, ovládání tónové clony a hlasitosti spojené s vypínačem napájení. Pod přední hranou zleva ovládání kontrastu, řádkové a snímkové synchronizace, jasu. Reproduktor o průměru 165 mm je umístěn na levém boku. Dřevěná skříň, plastová přední maska, papírová zadní a spodní stěna, odšroubovatelné dřevěné nohy. Přípojka na kabelové dálkové ovládání jasu a hlasitosti.


Description: 12 channel OIRT norm TV receiver (6,5MHz sound intermediate), for 220V/50Hz power net. 43 cm picture screen with protective glass, 110° deflection. On right side channel carousel and tuning, tone/volume control with power switch. Under front mask from left side contrast control, horizontal and vertical synchronization, brightness control. 165 mm round speaker on left side. Wooden cabinet, plastic mask, paper rear and bottom cover. Connector for cabel volume and brightness remote control.