Blankyt

Tesla 4218U "Blankyt"

Rok výroby/ Production: 1966/67

Elektronky/ Tubes: PCC88, PCF82, EF183, 2x EF80, PCL84, PCL85, PCL86, ECH84, PCF802, PL500, PY88, DY86, 2x OC170, GA201, 2-GA206, GA204, GA205, 3x E50C5, KY705, 590QQ44


Servisní dokumentace. Service manual. Technická informace 1

Popis: Dvanáctikanálový televizní přijímač - superhet s mezinosným zpracováním zvuku dle normy OIRT (6,5 MHz) a napájením ze střídavé sítě 220V/50Hz. Obrazovka s úhlopříčkou 59 cm, ovládání jasu, kontrastu, hlasitosti a tónové clony, výstup pro nahrávání zvuku na magnetofon. Tlačítko a zdířky pro montáž konvertoru pro IV. a V. pásmo. Dřevěná skříň, plastová maska, obrazovka s ochranným sklem.


Description: 12 channel OIRT norm TV receiver (6,5MHz sound intermediate), for 220V/50Hz power net. 59 cm picture tube with protective glass, 110° deflection. Wooden cabinet, plastic mask and back cover.