Tesla 4239U "Orava 239"

Rok výroby/ Production: 1971/72 (Tesla Orava, n.p.)

Elektronky/ Tubes: EF183, 2x EF80, PCL84, PCH200, PCL85, PCL86, PCF802, PL500, PY88, DY86, 592QQ44

Polovodiče/ Semiconductors: AF239, 2x AF139, 3x OC170, GC516, 3x GA201, GA202, GA205, 2-GA206, 6NZ70, 2x KY704


Popis: Pětipásmový televizní přijímač - superhet s mezinosným zpracováním zvuku dle normy OIRT (6,5 MHz) i CCIR (5,5 MHz). Plynulé ladění v rozsahu všech televizních pásem, šest mechanických předvoleb ovládaných tlačítky, ovládání hlasitosti, jasu a kontrastu otočnými potenciometry. Obrazovka o úhlopříčce 59 cm. Výstup pro nahrávání zvuku na magnetofon. Dřevěná skříň, plastová maska, hliníkový panel potenciometrů a předvoleb.


Description: VHF/UHF TV receiver powered from AC net 220V/50Hz. Antiimplosive 59 cm picture tube, 6 program tune buttons, tape recorder sound output, printed circuit board. Wooden cabinet, plastic mask and back cover.