Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 426A "Tenor"

Rok výroby: 1959/60 (Tesla Bratislava, n.p.)

Elektronky: ECH81, EBF89, ECL82, EZ80

Popis: Šestiobvodový superhet (KV, SV, DV) s napájením ze střídavé sítě 120-220V/50Hz. Kruhový reproduktor o prům. 100 mm, tlačítkové přepínání rozsahů. Bakelitová skříň, bílá plastová maska s ozdobnou mřížkou z elexovaného hliníku, skleněná stupnice. Polouniversální napájení se žhavicím transformátorem a anodovým napětím získaným přímým usměrněním sítového napětí.

Tenor (z lat. tenere - držet) je vysoký mužský hlas. Jeho označení pochází ze středověkých sborů, kdy tenoristé zpívali („drželi“) cantus firmus – hlavní melodickou linii. Běžný tónový rozsah tenoru je malé c – a1, zazpívat tón c2 již vyžaduje velké úsilí a um.


Description: 6-circuit AM (SW, MW, LW) superheterodyne, powered from AC net 120-220V/50Hz. Bakelite cabinet, glass scale, plastic white knobs with metal rounds, plastic white mask.