Tesla 4276A "Aurora"

Rok výroby/ Production: 1979/81 (Tesla Orava, n.p.)

Popis: Plně polovodičový pětipásmový televizní přijímač - superhet s mezinosným zpracováním zvuku dle normy OIRT (6,5 MHz) i CCIR (5,5 MHz). Plynulé ladění v rozsahu všech televizních pásem, sdružená ovládací jednotka maďarské výroby - 6 předvoleb, ovládaných mechanickými nízkozdvižnými tlačítky, výsuvný panel s otočnými potenciometry na ovládání jasu, kontrastu a hlasitosti. Obrazovka o úhlopříčce 61 cm. Výstup pro nahrávání zvuku na magnetofon. Dřevěná skříň a plastová maska s potiskem.

Přijímač vychází z celotranzistorové řady 4274A "Olympia", liší se jen úpravou skříně a panelu ovládání.


Description: All transistor/IC VHF/UHF TV receiver powered from AC net 220V/50Hz. Antiimplosive 61 cm picture tube, 6 program tune presets , tape recorder output, printed circuit boards, module construction. Wooden cabinet in various colors, plastic mask and back cover.