Tesla 428A "Gavota 2"

Rok výroby/ Production: 1963/64 (Tesla Bratislava, n.p.)

Elektronky/ Tubes: ECH81, EBF89, ECL82, EM80, B250C75 (selenový usměrňovač)


Popis: Šestiobvodový superhet (KV, SV, DV) s napájením ze střídavé sítě 120-220V/50Hz. Tlačítkové přepínání vlnových rozsahů a tónové clony, feritová anténa, elektronkový indikátor vyladění. Oválný reproduktor 205 x 130 mm, skleněná stupnice, dřevěná skříň, mosazné terče na knoflících. Přístroj se vyráběl rovněž jako gramorádio 1018A "Liberta 2".

Gavota (gavotte) je starý francouzský tanec zpravidla v sudém taktu (4/4 nebo 2/2) a s dvoučtvrťovým předtaktím. Jeho tempo zpravidla je mírné, tedy ani příliš rychlé, ani vyloženě pomalé. Nejstarší dochovaný popis gavoty zanechal Thoinot Arbeau v roce 1589. Jako lidový tanec se gavota dodnes tančí v Bretani.


Description: 6-circuit AM (SW, MW, LW) superheterodyne, powered from AC net 120-220V/50Hz. Keyboard function switch, ferrite antena, tube tuning indicator. Oval speaker 205 x 130 mm, wooden cabinet, glass scale, plastic white knobs with metal rounds. Chassis was used also in 1018A "Liberta 2" radiogram.