Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 428A "Gavota 2"

Rok výroby/ Production: 1963/64 (Tesla Bratislava, n.p.)

Elektronky/ Tubes: ECH81, EBF89, ECL82, EM80, B250C75 (selenový usměrňovač)


Popis: Šestiobvodový superhet (KV, SV, DV) s napájením ze střídavé sítě 120-220V/50Hz. Tlačítkové přepínání vlnových rozsahů a tónové clony, feritová anténa, elektronkový indikátor vyladění. Oválný reproduktor 205 x 130 mm, skleněná stupnice, dřevěná skříň, mosazné terče na knoflících. Přístroj se vyráběl rovněž jako gramorádio 1018A "Liberta 2".

Gavota (gavotte) je starý francouzský tanec zpravidla v sudém taktu (4/4 nebo 2/2) a s dvoučtvrťovým předtaktím. Jeho tempo zpravidla je mírné, tedy ani příliš rychlé, ani vyloženě pomalé. Nejstarší dochovaný popis gavoty zanechal Thoinot Arbeau v roce 1589. Jako lidový tanec se gavota dodnes tančí v Bretani.


Description: 6-circuit AM (SW, MW, LW) superheterodyne, powered from AC net 120-220V/50Hz. Keyboard function switch, ferrite antena, tube tuning indicator. Oval speaker 205 x 130 mm, wooden cabinet, glass scale, plastic white knobs with metal rounds. Chassis was used also in 1018A "Liberta 2" radiogram.