Tesla 4282A "Regina"

Regina

Rok výroby/ Production: 1981/83

Cena: 4300,- Kčs

Popis: Celotranzistorový pětipásmový televizní přijímač - superhet s mezinosným zpracováním zvuku dle normy OIRT (6,5 MHz) i CCIR (5,5 MHz). Plynulé ladění v rozsahu všech televizních pásem, 6 předvoleb s nízkozdvižnými tlačítky, ovládání hlasitosti, basů, výšek, jasu a kontrastu otočnými potenciometry. Obrazovka o úhlopříčce 61 cm. Výstup pro nahrávání zvuku na magnetofon a sluchátka, vypínač reproduktoru.

Přijímač je dalším typem, odvozeným od základního celopolovodičového modelu Olympia, s polouniverzálním napájením, kdy řádkový rozklad s tranzistorem SU160 je napájen přes tyristorový regulátor přímo ze síťového napětí 220V a ostatní obvody přes síťový nízkonapěťový transformátor. V průběhu výroby těchto modelů byl řídicí obvod napájecího tyristoru s diakem nahrazem integrovaným obvodem MAA436. Jednotlivé modely se od sebe liší hlavně kanálovými voliči a předvolbami.

Dřevěná skříň a plastová maska povrchově upravené potiskem s motivem dřeva.


Description: All transistor VHF/UHF TV receiver powered from AC net 220V/50Hz. Antiimplosive 61 cm picture tube, 6 program tune presets , tape recorder and headphones output, printed circuit boards, module construction. Wooden cabinet in various colors , plastic mask and back cover.