Tesla 4320U "Diamant"

Rok výroby/ Production: 1962/63

Elektronky/ Tubes: PCC84, 2x PCF82, 5x EF80, 2x EAA91, 2x PCL82, PCL84, ECH81, PL36, PY88, DY86, 431QQ44

Polovodiče/ Semiconductors: 7NN41, KA220/05


Popis: Dvanáctikanálový televizní přijímač - superhet s mezinosným zpracováním zvuku dle normy OIRT (6,5 MHz), napájení ze střídavé sítě 220V/50Hz. Obrazovka s úhlopříčkou 43 cm, vychylovací úhel 110°, poměr stran 5:4. Na pravém boku přepínač kanálů a doladění, ovládání tónové clony a hlasitosti spojené s vypínačem napájení. Pod přední hranou zleva ovládání kontrastu, řádkové a snímkové synchronizace, jasu. Oválný reproduktor 130x205 mm je umístěn v oddělené skříni pod přijímačem. Dřevěná skříň, plastová maska, ochranné sklo před obrazovkou, papírová zadní a spodní stěna, stojan. Přípojka na kabelové dálkové ovládání jasu a hlasitosti.


Description: 12 channel OIRT norm TV receiver (6,5MHz sound intermediate), for 220V/50Hz power net. 43 cm picture screen with protective glass, 110° deflection. On right side channel carousel and tuning, tone/volume control with power switch. Under front mask from left side contrast control, horizontal and vertical synchronization, brightness control. Oval speaker 130x205 mm in lower box. Wooden cabinet, plastic mask, paper rear and bottom cover. Connector for cabel volume and brightness remote control.