Tesla 437A "Kankan"

Rok výroby/ Production: 1969 (Tesla Pardubice, n.p.)

Elektronky/ Tubes: ECC85, ECH81, EBF89, 2x GA204, ECL86, M250C100 (selenový usměrňovač)


Popis: Šestiobvodový (KV, SV, DV), osmiobvodový (VKV OIRT) superhet s napájením ze střídavé sítě 220V/50Hz. Feritová anténa, přípojka pro magnetofon a reproduktor. Oválný reproduktor 150 x 100 mm, stupnice z plexiskla, dřevěná skříň. Přístroj se vyráběl ve spolupráci s polským podnikem DIORA.

Kankán je francouzský tanec s výstředními a bujnými pohyby, druh zlidovělé čtverylky, vznikl po roce 1830 v Paříži, rozšířil se hlavně po kabaretech, šantánech. Poprvé zazněl v operetě Jacquese Offenbacha - Orfeus v podsvětí (premiéra 1858)


Description: 6 circuit AM (SW, MW, LW), 8 circuit FM superheterodyne powered from AC net 220V/50Hz. Ferrite antena, tape recorder connector. Oval speaker 150 x 100 mm, wooden cabinet, plexiglass scale. This receiver was produced in cooperation with Polish factory DIORA.