Tesla 438A "Jantar"

Rok výroby/ Production: 1969/70 (Tesla Pardubice, n.p.)

Elektronky/ Tubes: ECC85, ECH81, EBF89, 2x GA204, ECL86, M250C100 (selenový usměrňovač)

Popis: Šestiobvodový (KV, SV, DV), osmiobvodový (VKV OIRT) superhet s napájením ze střídavé sítě 220V/50Hz. Feritová anténa, přípojka pro magnetofon. Oválný reproduktor 150 x 100 mm, skleněná stupnice, dřevěná skříň. Přístroj se vyráběl ve spolupráci s polským podnikem DIORA.


Description: 6 circuit AM (SW, MW, LW), 8 circuit FM superheterodyne powered from AC net 220V/50Hz. Ferrite antena, tape recorder connector. Oval speaker 150 x 100 mm, wooden cabinet, glass scale. This receiver was produced in cooperation with Polish factory DIORA.