Tesla 4401A "Tesla Color"


Rok výroby/ Production: 1973/76 (Tesla Orava, n.p.)

Elektronky/ Tubes: PCL86, PCF802, ECC82, PCF200, PL504, PY88, PL508, PL509, PY500, 59LK3C

Polovodiče/ Semiconductors: 47 tranzistorů, 69 diod, 1 IO.

Cena/ Price (1973) 12400,- Kčs


Popis: Pětipásmový barevný televizní přijímač - superhet s mezinosným zpracováním zvuku dle normy OIRT (6,5 MHz) i CCIR (5,5 MHz) a příjmu barevného televizního vysíláni v systému SECAM IIIb (nultá serie i v systému PAL). Napájení ze střídavé sítě 220V/50Hz - 240W. Plynulé ladění v rozsahu všech televizních pásem, sedm mechanických předvoleb ovládaných tlačítky, ovládání hlasitosti, jasu, kontrastu, vyvážení barev a barevné sytosti. Barevná masková obrazovka typu Delta sovětské výroby o úhlopříčce 59 cm.

První československý barevný televizor. Přijímač je rozdělen na několik samostatných funkčních celků: vf díl s kanálovým voličem, dekodér barev, desku potenciometrů a cívek pro nastavení čistoty barev a zdrojovou část s rozkladovými obvody a koncovým nf zesilovačem. Tlačítka pro vypínání přístroje, přepínání zvukové normy. První serie měla 6-tlačítkový mechanický kanálový volič KTJ-82 jugoslávské výroby a papírovou zadní stěnu.

Dřevěná skříň povrchově upravená potiskem s motivem dřeva, nosník potenciometrů a předvoleb s hliníkovým potištěným panelem, plastová zadní stěna.


Description: VHF/UHF Color TV receiver powered from AC net 220V/50Hz - 240W. Color system SECAM IIIb, (prototype also PAL). Antiimplosive 59 cm color mask Delta picture tube (USSR production), 7 program tune buttons, printed circuit boards. Wooden cabinet, plastic back cover. First Czechoslovakia color receiver.