Tesla 4407A "Color 110"

Rok výroby/ Production: 1980/82 (Tesla Orava, n.p.)

Cena/ Price: 14500,- Kčs


Popis: Stolní barevný televizní přijímač s napájením ze sítě 220V/50Hz s obrazovkou o úhlopříčce 67 cm. Automatické přepínání norem PAL/SECAM IIIb, příjem zvukového doprovodu OIRT i CCIR, výstup pro magnetofon a sluchátka, ladění ve všech pásmech pomocí 8 předvoleb, ovládaných 3 tlačítky se zobrazením čísla předvolby na obrazovce, ovládání jasu, kontrastu, barevné sytosti a hlasitosti posuvnými potenciometry, přepínač zvukové normy pro systém Secam a zvuk 5,5MHz, tlačítka vypínání a tónových clon. Přístroj má tyristorový řádkový rozklad, modulovou koncepci, dvě svislá a jedno vodorovné chassis. Obrazovka IN-LINE s toroidními vychylovacími cívkami,


Description: All transistor color VHF/UHF TV receiver powered from AC net 220V/50Hz. Antiimplosive 67 cm IN LINE picture tube, 8 program tune presets with digital preview, tape recorder, headphones output, printed circuit boards, module construction. Wooden cabinet, plastic mask.