Tesla 4409A "Color Spektrum"

Rok výroby/ Production: 1977/78 (Tesla Orava, n.p.)

Elektronky/ Tubes: PCL86, PCF802, ECC82, PCF200, PL504, PY88, PL508, PL509, PY500, 59LK3C

Polovodiče/ Semiconductors: 47 tranzistorů, 69 diod, 1 IO.


Popis: Pětipásmový barevný televizní přijímač - superhet s mezinosným zpracováním zvuku dle normy OIRT (6,5 MHz) i CCIR (5,5 MHz) a příjmu barevného televizního vysíláni v systému SECAM IIIb (Color Spektrum 2 i v systému PAL). Napájení ze střídavé sítě 220V/50Hz - 240W. Plynulé ladění v rozsahu všech televizních pásem, sedm mechanických předvoleb ovládaných tlačítky, ovládání hlasitosti, jasu, kontrastu, vyvážení barev a barevné sytosti tahovými potenciometry. Barevná masková obrazovka typu Delta sovětské výroby o úhlopříčce 59 cm. Výstup pro nahrávání zvuku na magnetofon.

Konstrukce přijímače vychází z předchozího modelu Tesla Color 4401A, od kterého se liší tahovými potenciometry, vzhledem a konstrukčními úpravami zapojení. Přijímač je rozdělen na několik samostatných funkčních celků: signálovou desku s kanálovým voličem, dekodér barev, desku potenciometrů pro nastavení čistoty barev a zdrojovou část s rozkladovými obvody a koncovým nf zesilovačem. Tlačítka pro vypínání přístroje, přepínání zvukové normy a tónových clon.

Dřevěná skříň, plastový ovládací panel s bílými popisy funkcí potenciometrů a předvoleb. Kovový lem kolem obrazovky.

Odvozená verze Color Spektrum 2 vybavená i dekodérem PAL se prodávala prostřednictvím obchodů PZO Tuzex. Barevný systém se přepínal tlačítkem na zadní stěně televizoru.


Description: VHF/UHF Color TV receiver powered from AC net 220V/50Hz - 240W. Color system SECAM IIIb, (Color Spektrum 2 also PAL). Antiimplosive 59 cm color mask Delta picture tube (USSR production), 7 program tune buttons, printed circuit boards. Wooden cabinet, plastic back cover.