Tesla 4438A "Color 438"

Rok výroby/ Production: 1989/90 (Tesla Orava, n.p.)

Popis: Plně polovodičový pětipásmový barevný televizní přijímač - superhet s mezinosným zpracováním zvuku dle normy OIRT (6,5 MHz) i CCIR (5,5 MHz) a příjmu barevného televizního vysíláni v systému SECAM IIIb a PAL. Napájení ze střídavé sítě 220V/50Hz - 95W. Plynulé ladění v rozsahu všech televizních pásem, 8 mechanických předvoleb LPA-8, ovládání hlasitosti, basů, výšek, jasu, kontrastu a barevné sytosti otočnými potenciometry, tlačítko pro vypínání přístroje. Na zadní stěně videokonektor SCART s vypínačem povelového napětí 12V. Barevná masková obrazovka typu "In line" československé výroby o úhlopříčce 56 cm. Výstup pro nahrávání zvuku na magnetofon a další reproduktor.

Dřevěná skříň, plastová maska šedé barvy, odklopný kryt ladicích potenciometrů a zvukových konektorů.

Další z mnoha variací na základní model Color 416


Description: VHF/UHF Color all transistor/IC TV receiver powered from AC net 220V/50Hz - 95W. Color system SECAM IIIb and PAL. Antiimplosive 56 cm color mask "In line" picture tube (Czechoslovakia production), 8 program mechanical presets, tape recorder sound output, SCART, printed circuit boards, switching power supply. Wooden cabinet, plastic mask and back cover. Based on the chassis Color 416 construction.