Tesla 501A

Rok výroby/ Production: 1951/52 (Tesla Praha - Hloubětín, n.p.)

Elektronky/ Tubes: ECH21, ECH21, EBL21, EM11, AZ11


Popis: Šestiobvodový superhet (KV1, KV2, SV, DV) s napájením ze střídavé sítě 110, 125, 150, 220, 240V/50Hz. Kulatý reproduktor o prům. 160 mm, skleněná stupnice, dřevěná skříň. Vývody pro gramofonovou přenosku a přídavný reproduktor.


Description: 6 circuit AM (SW1, SW2, MW, LW) superheterodyne powered from AC net 110, 125, 150, 220, 240V/50Hz. Round speaker 160 mm, glass scale, wooden cabinet. Connectors for pick-up and external speaker.