Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 503BV, 513BV "Omikron"

Rok výroby/ Production: 1949/52 (Tesla Brno, n.p.)

Elektronky/ Tubes: 2x ECH21, EBL21

Cena / Price (1955): 910,- Kčs

Popis: Autorádio - superhet s rozsahem SV a napájením z autobaterie 6V, typ 513BV z 12V (lze přepínat). Kruhový reproduktor, plechová skříň, odnímatelný vibrační napáječ umístěný v zadní části přijímače. Vývozní verze 2000BV i s DV rozsahem.


Description: Car radio - AM superheterodyn (MW) with autobattery power 6V (503BV) or 12V (513BV). Round speaker, metall cabinet, removing power changer on back side of receiver. Export version 2000BV also with LW band.