Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 504U-II "Pionýr"

Rok výroby/ Production: 1949/50 (Tesla Praha - Hloubětín, n.p.)

Elektronky/ Tubes: UCH21, UCH21, UBL21, UY1N


Popis: Šestiobvodový superhet (KV1, KV2, SV, DV) s napájením ze střídavé i stejnosměrné sítě 120, 150, 220, 245V/30-100Hz. Kulatý reproduktor o prům. 160 mm, skleněná stupnice, bakelitová skříň, bílé linky.

Vývozní verze:

  • 504U-I: Vlnové rozsahy KV1, KV2, KV3, SV. Odlišná ladicí stupnice.
  • 504U-Ib: KV1, KV2, KV3, SV. Stupnice bez názvu vysílačů.
  • 505U-I: KV1, KV2, KV3, SV. Indikátor vyladění EM11.
  • 505U-Ib: KV1, KV2, KV3, SV. Indikátor vyladění EM11, stupnice bez názvu vysílačů.
  • 505U-D-I: KV1, KV2, KV3, SV. Indikátor vyladění EM11, dřevěná skříň typu 505A.
  • 505U-D-Ib: KV1, KV2, KV3, SV. Indikátor vyladění EM11, stupnice bez názvu vysílačů, dřevěná skříň typu 505A.

  • Description: 6 circuit AM (SW1, SW2, MW, LW) superheterodyne powered from AC/DC net 120, 150, 220, 240V/30-100Hz. Round speaker 160 mm, glass scale, bakelite cabinet.