Tesla 504U-II "Pionýr"

Rok výroby/ Production: 1949/50 (Tesla Praha - Hloubětín, n.p.)

Elektronky/ Tubes: UCH21, UCH21, UBL21, UY1N


Popis: Šestiobvodový superhet (KV1, KV2, SV, DV) s napájením ze střídavé i stejnosměrné sítě 120, 150, 220, 245V/30-100Hz. Kulatý reproduktor o prům. 160 mm, skleněná stupnice, bakelitová skříň, bílé linky. Přístroj měl mnoho vývozních mutací, lišily se vlnovými rozsahy, popisem stupnice, cizojazyčnými nápisy na zadní stěně, některé verze měly elektronkový indikátor vyladění.


Description: 6 circuit AM (SW1, SW2, MW, LW) superheterodyne powered from AC/DC net 120, 150, 220, 240V/30-100Hz. Round speaker 160 mm, glass scale, bakelite cabinet. Many export versions with different wavebands, scales, tube tuning indicator.