Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 505A "Favorit"

Rok výroby/ Production: 1949/50 (Tesla Praha - Hloubětín, n.p.)

Elektronky/ Tubes: ECH21, ECH21, EBL21, EM11, AZ11


Popis: Šestiobvodový superhet (KV1, KV2, SV, DV) s napájením ze střídavé sítě. Kulatý reproduktor o prům. 170 mm, skleněná stupnice, dřevěná skříň. Vývody pro gramofonovou přenosku a přídavný reproduktor.

Vývozní verze:

  • 505A-I: Vlnové rozsahy KV1, KV2, KV3, SV. Odlišná ladicí stupnice.
  • 505A-Ib: Vlnové rozsahy KV1, KV2, KV3, SV. Stupnice bez názvů vysílačů.


    Description: 6 circuit AM (SW1, SW2, MW, LW) superheterodyne powered from AC net 120, 150, 220, 240V/50Hz. Round speaker 170 mm, glass scale, wooden cabinet. Connectors for pick-up and external speaker.

    Export version:

  • 505A-I: Wavebands SW1, SW2, SW3, MW. Different scale.
  • 505A-Ib: SW1, SW2, SW3, MW. Scale without station names.