Tesla 506A "Arie"


Rok výroby/ Production: 1953/54 (Tesla Praha - Hloubětín, n.p. a Tesla Brno, n.p.)

Elektronky/ Tubes: ECH21, 6F31 (6BA6), 6BC32, 6L31 (6AQ5), AZ11

Cena / Price (1955): 1010,- Kčs


Popis: Šestiobvodový superhet (KV, SV, DV) s napájením ze střídavé sítě 110, 125, 150, 220, 240V/50Hz. Kulatý reproduktor o prům. 170 mm, skleněná stupnice, dřevěná skříň. Vývody pro gramofonovou přenosku a přídavný reproduktor.

Árie původně označovala v hudbě výraznou melodii, kterou obvykle, i když ne vždy, interpretoval zpěvák. V současnosti termín árie označuje nejčastěji samostatný hudební kus pro jeden hlas s orchestrálním doprovodem. Nejčastěji se můžeme s áriemi setkat v opeře. Velmi známá je například árie "Měsíčku na nebi hlubokém" z opery Antonína Dvořáka Rusalka.


Description: 6 circuit AM (SW, MW, LW) superheterodyne powered from AC net 110, 125, 150, 220, 240V/50Hz. Round speaker 170 mm, glass scale, wooden cabinet. Connectors for pick-up and external speaker.