Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 506A "Arie"


Rok výroby/ Production: 1953/54 (Tesla Praha - Hloubětín, n.p. a Tesla Brno, n.p.)

Elektronky/ Tubes: ECH21, 6F31 (6BA6), 6BC32, 6L31 (6AQ5), AZ11

Cena / Price (1955): 1010,- Kčs


Popis: Šestiobvodový superhet (KV, SV, DV) s napájením ze střídavé sítě 110, 125, 150, 220, 240V/50Hz. Kulatý reproduktor o prům. 170 mm, skleněná stupnice, dřevěná skříň. Vývody pro gramofonovou přenosku a přídavný reproduktor.

Árie původně označovala v hudbě výraznou melodii, kterou obvykle, i když ne vždy, interpretoval zpěvák. V současnosti termín árie označuje nejčastěji samostatný hudební kus pro jeden hlas s orchestrálním doprovodem. Nejčastěji se můžeme s áriemi setkat v opeře. Velmi známá je například árie "Měsíčku na nebi hlubokém" z opery Antonína Dvořáka Rusalka.


Description: 6 circuit AM (SW, MW, LW) superheterodyne powered from AC net 110, 125, 150, 220, 240V/50Hz. Round speaker 170 mm, glass scale, wooden cabinet. Connectors for pick-up and external speaker.