Tesla 508B-2

Rok výroby/ Production: 1953 (Tesla Praha - Hloubětín, n.p.)

Elektronky/ Tubes: 1R5T (1H33), 3x 1T4T (1F33), 2x 1S5T (1AF33), DLL101


Popis: Sedmiobvodový superhet (KV1, KV2, SV, DV) s napájením z anodové baterie 90V a žhavicí baterie 1,4V. Kulatý reproduktor o prům. 170 mm, skleněná stupnice, dřevěná skříň.

Vývozní verze 508B-5 s vlnovými rozsahy 3x KV, SV a 508B-5z se stejnými rozsahy, dodávaný jako stavebnice.


Description: 7 circuit AM (SW1, SW2, MW, LW) superheterodyne powered from anode battery 90V and heating battery 1,4V. Round speaker 170mm, glass scale, wooden cabinet.

Export versin 508B-5 with different waveband 3x SW, MW and 508B-5z in parts like kit.