Tesla 510A

Rok výroby/ Production: 1954 (Tesla Bratislava, n.p.)

Elektronky/ Tubes: 6H31, 6F31, 6BC32, 6L31, 6Z31, EM11

Cena / Price (1955): 1030,- Kčs

Popis: Šestiobvodový superhet (KV, SV, DV) s napájením ze střídavé sítě 110, 125, 150, 220, 240V/50Hz. Kulatý reproduktor o prům. 190 mm, skleněná stupnice, dřevěná skříň. Vývody pro gramofonovou přenosku a přídavný reproduktor.


Description: 6 circuit AM (SW, MW, LW) superheterodyne powered from AC net 110, 125, 150, 220, 240V/50Hz. Round speaker 190 mm, glass scale, wooden cabinet. Connectors for pick-up and external speaker.