Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 522A "Rondo"

Rok výroby/ Production: 1957/58 (Tesla Praha - Hloubětín, n.p.)

Elektronky/ Tubes:

  • 522A: 2x ECH81, PABC80, PL82, EM80, 6Z31
  • 522A-a, 522A-c: 2x ECH81, PABC80, PL82, EM80, EZ81
  • 522A-b, 522A-d: 2x ECH81, EABC80, EL84, EM80, EZ81

  • Popis: Šestiobvodový (KV1, KV2, SV, DV) superhet s napájením ze střídavé sítě 125-220V/50Hz. Elektronkový indikátor vyladění. Dva reproduktory, oválný 200 x 150 mm a kruhový výškový 100 mm, skleněná stupnice, dřevěná skříň, mosazné lišty, mosazné terče na knoflících. Provedení 522A, 522A-a a 522A-b má reproduktorovou desku krytou bohatě protkávaným brokátem. U provedení 522A-c a 522A-d je reproduktorová deska krytá hladkým brokátem a ozdobnou mříží z tahokovu.

    Rondo znamená kruh nebo kolečko. V hudbě rondo znamená zhruba toto: (Příklad) Píseň X - Píseň Y - Píseň X - Píseň N - Píseň X - Píseň M - Píseň X. Jedná se o hudební formu, v níž se jeden díl několikrát (a to nejméně třikrát) opakuje a mezi jeho návraty jsou vkládány další kontrastní díly, krátká témata - malé rondo, delší celky - velké rondo.


    Description: 6 circuit AM (SW1, SW2, MW, LW) superheterodyne powered from AC net 125-220V/50Hz. 2 speakers, oval 200 x 150 mm and high tone round 100 mm, tube tuning indicator, glass scale, wooden cabinet, metal lines.