Tesla 526A "Kantáta"

Rok výroby/ Production: 1958 (Tesla Kolín, n.p.)

Elektronky/ Tubes: ECH81, 6F31, 6BC32, 6L31, EM80, EZ81

Popis: Šestiobvodový (KV1, KV2, SV, DV) superhet s napájením ze střídavé sítě. Tlačítkové přepínání vlnových rozsahů, elektronkový indikátor vyladění, funkce "Interkom" s využitím externího reproduktoru (lze se dorozumívat vždy jedním nebo druhým směrem podle polohy přepínače. Oválný reproduktor 200 x 150 mm a 2 kruhové o prům. 100 mm (u výrobků s označením 526A-1 nahrazeny 2 elektrostatickými reproduktory), skleněná stupnice, dřevěná skříň, mosazná lišta, mosazné terče na knoflících. Přístroj se vyráběl rovněž jako stolní gramorádio 1003A "Orchestr".

Kantáta (lat., it. cantare = zpívat) rozsáhlé vokálně instrumentální dílo, zpravidla pro sóla, sbor a orchestr.


Description: 6 circuit AM (SW1, SW2, MW, LW) superheterodyne powered from AC net 120-220V/50Hz. Oval speaker 200 x 150 mm, keyboard waveband switch, tube tuning indicator, "Interkom" function with external speaker, glass scale, wooden cabinet. Chassis was used also in radiogram 1003A "Orchestr".