Tesla 603A "Symfonic"

Rok výroby/ Production: 1950/51 (Tesla Přelouč, n.p.; Tesla Bratislava, n.p.)

Elektronky/ Tubes: ECH21, EF22, EF22, EBL21, AZ11


Popis: Šestiobvodový (KV, SV, DV) superhet s napájením ze střídavé sítě 110, 125, 150, 220, 245V/50Hz. Přepínač tónové clony a šířky pásma, pásmové ladění na KV. Kulatý reproduktor o prům. 200 mm, skleněná stupnice, dřevěná skříň. Odvozené typy pro vývoz se lišily vlnovými rozsahy, stupnicí, indikátorem vyladění, tvarem skříně, podle země určení i názvem výrobce.


Description: 6 circuit AM (SW, MW, LW) superheterodyne powered from AC net 110,125, 150, 220, 245V/50Hz. Bandwidth/tone switch, SW bandspread, round speaker 200 mm, glass scale, wooden cabinet. Export versions with different band, scales, indicator, cabinets or name of producer.