Tesla 605A "Blaník"


Rok výroby/ Production: 1951/53 (Tesla Přelouč, n.p.)

Elektronky/ Tubes: ECH21, EF22, EF22, EBL21, AZ11

Popis: Šestiobvodový (KV, SV, DV) superhet s napájením ze střídavé sítě 110, 125, 150, 220, 245V/50Hz. Přepínač tónové clony a šířky pásma, pásmové ladění na KV. Kulatý reproduktor o prům. 200 mm, skleněná stupnice, dřevěná skříň. Odvozené typy pro vývoz se lišily podle země určení vlnovými rozsahy, stupnicí, indikátorem vyladění, tvarem skříně.

Blaník je symfonická báseň z šestidílného cyklu Má vlast od Bedřicha Smetany, která bývá hrávána jakožto poslední. Smetana skladbu dokončil 9. března 1879 a premiéru měla 4. ledna 1880 společně s Táborem, na který bezprostředně navazuje. Skladba Blaník je pojmenovaná po středočeské hoře Blaník, v níž podle staročeské pověsti spí vojsko v čele se Svatým Václavem.


Description: 6 circuit AM (SW, MW, LW) superheterodyne powered from AC net 110, 125, 150, 220, 245V/50Hz. Bandwidth/tone switch, SW bandspread, round speaker 200 mm, glass scale, wooden cabinet. Export versions with various changes.