Tesla 612A

Rok výroby/ Production: 1953/54 (Tesla Bratislava, n.p.)

Elektronky/ Tubes: ECH21, 6F31, 6BC32, 6L31, AZ11

Cena / Price (1955): 1440,- Kčs


Popis: Šestiobvodový (KV, SV, DV) superhet s napájením ze střídavé sítě 110, 125, 150, 220, 245V/50Hz. Přepínač tónové clony a šířky pásma. Kulatý reproduktor o prům. 200 mm, skleněná stupnice, dřevěná skříň. V některých reklamních prospektech nesly přijímače 612A název "Dukla".


Description: 6 circuit AM (SW, MW, LW) superheterodyne powered from AC net 110, 125, 150, 220, 245V/50Hz. Bandwidth/tone switch, round speaker 200 mm, glass scale, wooden cabinet.