Tesla 613A

Rok výroby/ Production: 1952/53 (Tesla Přelouč, n.p.)

Elektronky/ Tubes: ECH21, EF22, EF22, EBL21, AZ11

Cena / Price (1955): 1450,- Kčs

Popis: Šestiobvodový (KV, SV, DV) superhet s napájením ze střídavé sítě 110, 125, 150, 220, 245V/50Hz. Přepínač tónové clony a šířky pásma, přepínač vlnových rozsahů. Kulatý reproduktor o prům. 200 mm, skleněná stupnice, dřevěná skříň.


Description: 6 circuit AM (SW, MW, LW) superheterodyne powered from AC net 110, 125, 150, 220, 245V/50Hz. Bandwidth/tone switch, round speaker 200 mm, glass scale, wooden cabinet.