Tesla 615A "Dunaj"

Rok výroby/ Production: 1953/54 (Tesla Bratislava, n.p.)

Elektronky/ Tubes: ECH21, 6F31, 6BC32, 6L31, EM11, AZ11


Popis: Šestiobvodový (KV, SV, DV) superhet s napájením ze střídavé sítě 110, 125, 150, 220, 245V/50Hz. Přepínač tónové clony a šířky pásma, elektronkový indikátor vyladění. Kulatý reproduktor o prům. 200 mm, skleněná stupnice, dřevěná skříň.


Description: 6 circuit AM (SW, MW, LW) superheterodyne powered from AC net 110, 125, 150, 220, 245V/50Hz. Bandwidth/tone switch, tube tuning indicator, round speaker 200 mm, glass scale, wooden cabinet.