Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 620A "Máj"

Rok výroby/ Production: 1955/56 (Tesla Přelouč, n.p.)

Elektronky/ Tubes: ECH21, EF22, EF22, EBL21, EM11, AZ11

Cena / Price (1955): 1790,- Kčs


Popis: Sedmiobvodový superhet (KV1, KV2, SV, DV) s napájením ze střídavé sítě 125, 150, 220, 245V/50Hz. Kulatý reproduktor o prům. 200 mm, 4 stupnice z plexiskla, dřevěná skříň, zvrchu a zpředu potažená koženkou v různých barvách. Příjímač má tři předvolby pro místní vysílače, optickou indikaci voliče přednesu, elektronkový indikátor vyladění, indikaci zvoleného rozsahu rozsvícením příslušné stupnice. Od typu 623A se liší změnami v zapojení.


Description: 7 circuit AM (SW1, SW2, MW, LW) superheterodyne powered from AC net 125, 150, 220, 245V/50Hz. Bandwidth/tone switch, tube tuning indicator, 3 tuning presets switch, round speaker 200 mm, sound indicator, 4 plexiglass scales, wooden cabinet.