Tesla 621A "Opera"

Rok výroby/ Production: 1955/56 (Tesla Bratislava, n.p.)

Elektronky/ Tubes: ECH21, 6F31, 6BC32, 6CC31, 2x 6L31, EM11, 2x 6Z31


Popis: Šestiobvodový superhet (KV, SV, DV) s napájením ze střídavé sítě 125, 150, 220, 245V/50Hz. Kulatý reproduktor o prům. 270 mm, skleněná stupnice, dřevěná skříň, zlacené rámečky, mosazné kroužky v knoflících. Příjímač má pásmové ladění na krátkých vlnách, tónovou clonu, volič přednesu při různých šířkách pásma, dvojčinný koncový zesilovač o výkonu 5W.


Description: 6 circuit AM (SW, MW, LW) superheterodyne powered from AC net 125, 150, 220, 245V/50Hz. Bandwidth/tone switch, SW bandspread, push-pull 5W amplifier, round speaker 270 mm, glass scale, wooden cabinet.