Tesla 622A

Rok výroby/ Production: 1955/56 (Tesla Bratislava, n.p.)

Elektronky/ Tubes: 6H31, 6F32, 6F31, 6BC32, 6L31, EM11, AZ11


Popis: Šestiobvodový (KV, SV, DV) superhet s napájením ze střídavé sítě 110, 125, 150, 220, 245V/50Hz. Přepínač tónové clony a šířky pásma. Kulatý reproduktor o prům. 200 mm, skleněná stupnice, dřevěná skříň. Přijímač se prodával i jako stavebnice.


Description: 6 circuit AM (SW, MW, LW) superheterodyne powered from AC net 110, 125, 150, 220, 245V/50Hz. Bandwidth/tone switch, round speaker 200 mm, glass scale, wooden cabinet. Receiver was sold also like DIY set.