Tesla 623A "Máj"

Rok výroby/ Production: 1956/57 (Tesla Přelouč, n.p.)

Elektronky/ Tubes: ECH21, EF22, EF22, EBL21, EM11, AZ11


Popis: Sedmiobvodový superhet (KV1, KV2, SV, DV) s napájením ze střídavé sítě 125, 150, 220, 245V/50Hz. Kulatý reproduktor o prům. 200 mm, 4 stupnice z plexiskla, dřevěná skříň. Příjímač má tři předvolby pro místní vysílače, optickou indikaci voliče přednesu, elektronkový indikátor vyladění, indikaci zvoleného rozsahu rozsvícením příslušné stupnice. Od typu 620A se liší změnami v zapojení a úpravou skříně.


Description: 7 circuit AM (SW1, SW2, MW, LW) superheterodyne powered from AC net 125, 150, 220, 245V/50Hz. Bandwidth/tone switch, tube tuning indicator, 3 tuning memory switch, round speaker 200 mm, sound indicator, 4 plexiglass scales, wooden cabinet.