Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla T713

Rok výroby/ Production: 1948/49 (Tesla Bratislava, n.p.)

Elektronky/ Tubes:

  • T713: EF12, EL11, AZ11
  • T713-II: EF22, EBL21, AZ11
  • Cena / Price (1950): 2335,- Kčs

    Popis: Jednoobvodový přímozesilující přijímač (SV) s napájením ze střídavé sítě. Kulatý reproduktor o prům. 160 mm, bakelitová skříň, bez stupnice. Verze T713-II má jiné elektronky a rozšířený vlnový rozsah.


    Description: 1 circuit AM (MW) linear receiver, powered from AC net 120-220V/50Hz. Round speaker 160 mm, no scale, bakelite cabinet.