Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla A3 - ANP410


Rok výroby/ Production: 1968 - 1975 (Tesla Přelouč, n.p.)

Polovodiče/ Semiconductors: KC149, 2xKC148, GC511, GC507, GC511K, GC521K, GC512, GA201, 2x KY701, 3x KA501

Rozměry/ size: 255 x 230 x 75 mm, hmotnost/ weight: 3kg

Cena/ Price (1973) 2000,- Kčs


Popis: Přenosný kazetový magnetofon s napájením z vestavěných monočlánků 6x 1,5V nebo z externího napájecího zdroje. Oválný reproduktor 180 x 80 mm, kazetová mechanika se dvěma setrvačníky a ovládáním přehrávání, nahrávání, převíjení oběma směry a krátkodobé pausy navzájem blokovanými tlačítky. Kmitočtový rozsah 60-8000 Hz, rychlost posuvu 4,76 cm/s, ruční řízení záznamové úrovně, indikátor záznamu nebo napětí baterií. Plastová skříň v černošedém provedení, děrovaná maska před reproduktorem, hliníkový štítek s popisem funkcí a nápisem A3. První série (na fotografiích) měla odlišné potenciometry s ovládáním pomocí obvodového prstence (jako magnetofony řady B5). Kožená brašna s popruhem, externí napájecí zdroj AYN403. První československý kazetový magnetofon pro systém "Compact Cassette" firmy Philips, vyvinutý v roce 1964 a používaný dodnes.


Description: Portable cassette recorder powered from batteries (6x 1,5V) or external power supply AYN403 (220V/50Hz). Oval speaker, dual capstan, manual record level control, battery control. Plastic cabinet, metal mask, skin case. First Czechoslovakia cassette recorder for "Compact Cassette" system.