Tesla "Harmonie I a II"

Rok výroby/ Production: 1949/50

Elektronky/ Tubes: ECH21, EF22, EF22, EBL21, EM11, AZ11

Cena / Price (1950): 7290,- Kčs

Popis: Šestiobvodový (KV, SV, DV) superhet s napájením ze střídavé sítě 110, 125, 150, 220, 240V/50Hz. Přepínač tónové clony a šířky pásma, pásmové ladění na KV. Kulatý reproduktor o prům. 200 mm, skleněná stupnice, dřevěná skříň. U větší části série označené jako Harmonie II odpadá indikátor vyladění EM11. Odvozené typy pro vývoz se lišily vlnovými rozsahy a stupnicí.


Description: 6 circuit AM (SW, MW, LW) superheterodyne powered from AC net 110,125, 150, 220, 240V/50Hz. Bandwidth/tone switch, SW bandspread, round speaker 200 mm, glass scale, wooden cabinet. Export versions with different band and scales. Series "Harmonie II" have no tuning indicator EM11.