Tesla "Klasik"

Rok výroby/ Production: 1947/48 (Tesla Praha - Hloubětín, n.p.; Tesla Pardubice, n.p.; Tesla Přelouč, n.p.; Tesla Bratislava, n.p.; Tesla Praha - Strašnice, n.p.)

Elektronky/ Tubes: ECH21, EF22, EF22, EBL21, EM11, AZ11

Cena /Price (1947) 5440,- Kčs


Popis: Sedmiobvodový (KV1, KV2, SV, DV) superhet s napájením ze střídavé sítě 110, 120, 220, 240V/50Hz. Přepínač tónové clony a šířky pásma, elektronkový indikátor vyladění. Kulatý reproduktor o prům. 180 mm, skleněná stupnice, dřevěná skříň, bakelitové misky pod bočními knoflíky. První přijímač vlastní konstrukce, vyráběný n.p. Tesla po znárodnění.


Description: 7 circuit AM (SW1, SW2, MW, LW) superheterodyne powered from AC net 110, 120, 220, 240V/50Hz. Bandwidth/tone switch, tube tuning indicator, round speaker 180 mm, glass scale, wooden cabinet.