Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla KM340

Rok výroby/ Production: 1985 - 1987 (Tesla Přelouč, n.p.)

Polovodiče/ Semiconductors: 2x BC239, 2x MBA915, MDA7770

Cena/ Price (1985) 1650,- Kčs


Popis: Osobní kazetový stereofonní přehrávač (walkman) napájený ze 4 tužkových monočlánků. Možnost převijení kazety oběma směry i bez vypnutí funkce přehrávání (tzv. cueing). Přepínač typu pásku Fe-Cr, 2 tahové potenciometry regulace hlasitosti, přípojka na 2 dynamická stereosluchátka, přípojka pro externí napájení 6V. Plastová skříň v různých barvách včetně knoflíků, existovala dvě provedení hmatníků táhel potenciometrů lišících se výškou podle použitého typu potenciometru, část série měla v řízení otáček motorku tranzistory místo IO MDA7770. V příslušenství dodávaná sluchátka ARF220 měla velmi kvalitní zvuk.


Description: Personal cassette player (walkman) powered from batteries 4x 1,5V (AA cells). Play, forward, rewind, cueing function, Fe-Cr switch, 2 linear volume controls, 2 connectors for dynamic stereo headphones, external power connector. Plastic cabinet in various color.