Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla "Melodic"

Rok výroby/ Production: 1948/49 (Tesla Praha - Hloubětín, n.p.)

Elektronky/ Tubes: ECH21, EF22, EF22, EBL21, EM11, AZ11

Popis: Sedmiobvodový (KV1, KV2, KV3, SV, DV) superhet s napájením ze střídavé sítě 110, 125, 145, 200, 220, 245V/50Hz. Přepínač tónové clony a šířky pásma, elektronkový indikátor vyladění. Kulatý reproduktor o prům. 215 mm, skleněná stupnice, dřevěná skříň. Přijímač se vyráběl ve dvou verzích Melodic I a Melodic II, lišících se zejména nf částí.


Description: 7 circuit AM (SW1, SW2, MW, LW) superheterodyne powered from AC net 110, 125, 145, 200, 220, 245V/50Hz. Bandwidth/tone switch, tube tuning indicator, round speaker 215 mm, glass scale, wooden cabinet.