Tesla "Melodic"

Rok výroby/ Production: 1948/49 (Tesla Praha - Hloubětín, n.p.)

Elektronky/ Tubes: ECH21, EF22, EF22, EBL21, EM11, AZ11

Popis: Sedmiobvodový (KV1, KV2, KV3, SV, DV) superhet s napájením ze střídavé sítě 110, 125, 145, 200, 220, 245V/50Hz. Přepínač tónové clony a šířky pásma, elektronkový indikátor vyladění. Kulatý reproduktor o prům. 215 mm, skleněná stupnice, dřevěná skříň. Přijímač se vyráběl ve dvou verzích Melodic I a Melodic II, lišících se zejména nf částí.


Description: 7 circuit AM (SW1, SW2, MW, LW) superheterodyne powered from AC net 110, 125, 145, 200, 220, 245V/50Hz. Bandwidth/tone switch, tube tuning indicator, round speaker 215 mm, glass scale, wooden cabinet.