Tesla "Riava"

Rok výroby/ Production: 1948 (Tesla Bratislava, n.p.)

Elektronky/ Tubes: ECH21, ECH21, EBL21, EM4, AZ11


Popis: Šestiobvodový superhet (KV, SV, DV) s napájením ze střídavé sítě 110, 125, 220, 240V/50Hz. Kulatý buzený reproduktor o prům. 200 mm, skleněná stupnice, dřevěná skříň. Vývody pro gramofonovou přenosku a přídavný reproduktor.


Description: 6 circuit AM (SW, MW, LW) superheterodyne powered from AC net 110, 125, 220, 240V/50Hz. Round excited speaker 200 mm, glass scale, wooden cabinet. Connectors for pick-up and external speaker.