Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla "Rytmus"

Rok výroby/ Production: 1948/49 (Tesla Praha - Hloubětín, n.p.)

Elektronky/ Tubes: UCH21, UCH21, UBL21, UY1N

Cena/ Price (1948): 3090,- Kčs


Popis: Šestiobvodový superhet (KV, SV, DV) s napájením ze střídavé i stejnosměrné sítě 110, 125, 210, 220V/30-100Hz. Kulatý reproduktor o prům. 160 mm, skleněná stupnice, bakelitová skříň, bílý rámeček. Tento typ zahájil řadu tzv. malých přijímačů, které se až do roku 1956 konstruovaly se stejným šasi, lišily se jen skříní a drobnými změnami v zapojení. Vývozní verze 494A "Rytmus II" s odlišnými vlnovými rozsahy.


Description: 6 circuit AM (SW, MW, LW) superheterodyne powered from AC/DC net 110, 125, 210, 220V/30-100Hz. Round speaker 160mm, glass scale, bakelite cabinet. Export version 494A "Rytmus II" with different bands.