Tesla "Rytmus"

Rok výroby/ Production: 1948/49 (Tesla Praha - Hloubětín, n.p.)

Elektronky/ Tubes: UCH21, UCH21, UBL21, UY1N


Popis: Šestiobvodový superhet (KV, SV, DV) s napájením ze střídavé i stejnosměrné sítě 110, 125, 210, 220V/30-100Hz. Kulatý reproduktor o prům. 160 mm, skleněná stupnice, bakelitová skříň, bílý rámeček. Tento typ zahájil řadu tzv. malých přijímačů, které se až do roku 1956 konstruovaly se stejným šasi, lišily se jen skříní a drobnými změnami v zapojení. Vývozní verze 494A "Rytmus II" s odlišnými vlnovými rozsahy.


Description: 6 circuit AM (SW, MW, LW) superheterodyne powered from AC/DC net 110, 125, 210, 220V/30-100Hz. Round speaker 160mm, glass scale, bakelite cabinet. Export version 494A "Rytmus II" with different bands.