Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Rel Signal

Rok výroby/ Production: 1947/48

Elektronky/ Tubes: 2x ECH21, EBL21, EM11, AZ11

Rozměry/ Size: 488 x 318 x 218 mm

Popis: Sedmiobvodový superhet (KV1, KV2, SV, DV) s napájením ze střídavé sítě. Dynamický reproduktor, elektronkový indikátor vyladění. Dřevěná skříň, skleněná stupnice. Přijímač původně vyráběla brněnská firma REL, po jejím znárodnění výroba pokračovala pod značkou Tesla.

Description: 7 circuit superheterodyne (SW1, SW2, MW, LW) powered from AC net. Dynamic speaker, tube tuning indicator. Wooden cabinet, glass scale.