Rel Signal

Rok výroby/ Production: 1947/48

Elektronky/ Tubes: 2x ECH21, EBL21, EM11, AZ11

Rozměry/ Size: 488 x 318 x 218 mm

Popis: Sedmiobvodový superhet (KV1, KV2, SV, DV) s napájením ze střídavé sítě. Dynamický reproduktor, elektronkový indikátor vyladění. Dřevěná skříň, skleněná stupnice. Přijímač původně vyráběla brněnská firma REL, po jejím znárodnění výroba pokračovala pod značkou Tesla.

Description: 7 circuit superheterodyne (SW1, SW2, MW, LW) powered from AC net. Dynamic speaker, tube tuning indicator. Wooden cabinet, glass scale.